Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

22:22
6961 d0e4 450
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaczarny czarny

July 01 2015

00:30

June 29 2015

00:36
0182 2d77 450
Reposted frompuszdebaton puszdebaton vianiskowo niskowo

June 28 2015

21:17
8259 d986 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viavaltari valtari

June 13 2015

23:15
3291 35af 450
Reposted byNieznosny100p
23:06
23:00
8260 400f
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasidus sidus
22:59
7389 1c34
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
21:01

June 11 2015

21:34
8907 2732 450
Reposted fromink ink viakiteandra kiteandra

June 08 2015

19:18
2712 f7b6 450
Reposted fromAgnik Agnik viaIntensely Intensely

May 18 2015

14:44
2580 3407 450
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viaIntensely Intensely
14:41
5801 0a2c 450
Charles Reznikoff
Reposted fromrol rol viaIntensely Intensely
14:40
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viaIntensely Intensely

April 26 2015

16:51
8556 e9b0 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMamba Mamba
15:59
8554 2d2d 450
Reposted fromLittleJack LittleJack vianihilism nihilism

April 09 2015

02:22
3662 c83a 450
Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Reposted fromKACHA KACHA viaspotlight spotlight

March 29 2015

20:10
 - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku.
— Żulczyk
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamefir mefir
11:57
0343 59f1 450
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viaosiu osiu

March 28 2015

00:13
6947 6e29 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialevilette levilette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...